Да пазиш стотици централи в непрекъсната бойна готовност, за да ги използваш 3 пъти в годината, си има цена и тя е ужасяващо висока, коментира Боян Рашев