Грантовата схема за малки и средни предприятия все още не е започнала да действа, а за микрокомпаниите тя е от важно значение, коментира Любомир Левичаров, икономически анализатор в БТПП