Политическата ситуация у нас е изкуствено генериран хаос, казва политологът