Пандемията ускорява пренасочването на компаниите от глобализация към по-локализиран подход