Според него спадът в българския БВП с 8% показва, че въпреки стабилната обстановка за момента фискалните действия преди години не са били достатъчно оптимални