Миннодобивните компании са възползват от цените на златото, но са изправени пред по-големи разходи и по-трудни за реализиране проекти