Някои сектори у нас ще трябва да взимат тежки решения в идните години, смята Щерю Ножаров