Въпреки че жилищният пазар във Великобритания започна да се възстановява, помрачените икономически условия все още крият рискове за купувачите