Страната ни попада сред тези със сравнително по-малък спад за тримесечието, коментира Лъчезар Богданов от ИПИ