Големите технологични компании бяха под натиск в края на сесията