Технологичния сектор възобнови част от изгубените в предишната сесия позиции