По думите му работата от вкъщи има своите слаби места