Застаряващото население преобразува притежаваните от него акции в по-сигурни облигации, натискайки доходността им