19% от компаниите в България преминаха към съкращения, твърди Томчо Томов