Пандемията държи милиони хора в домовете им, а платформите за търговия с ниски такси се разпространиха от Америка в останалата част на света